Bersungguh – Sungguhlah Dalam Menggapai Cita – Cita

Ibnul Qayyim Rahimahullah berkata ” Katakan kepada orang yang mengharap cita – cita yang tinggi. Tanpa kesungguhan, sejatinya engkau sedang mengharapkan kemustahilan Miftah dar as-Sa’adah hlm. 149